?

Log in

No account? Create an account
Olet kuin uni johon tahtoisin nukahtaa [entries|archive|friends|userinfo]
t u u l i

[ website | My Website ]
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

(no subject) [May. 12th, 2008|09:44 pm]
t u u l i
74% - Ulospäinsuuntautuneisuus
Seurallinen, pitää juhlimisesta, keskustelee, kaipaa jännitystä, ottaa riskejä, toimii hetken mielijohteesta.
40% - Psykoottisuus
Piittaamattomuus muista ihmisistä, eristäytyminen, sopeutumattomuus, empatian puute, vihamielisyys, piittaamattomuus vaarasta, julmuus, epäinhimillisyys.
78% - Neuroottisuus
Ahdistunut, huolestunut, masentunut, mielialan vaihtelu, syyllisyyden tunteet ja alhainen itsetunto.
13% - Valheasteikko
Mittaa taipumusta antaa vastauksissaan itsestään todellista terveempi tai sosiaalisesti suotavampi kuva. 
 
Link2 comments|Leave a comment

I wanna spend my life with you, love is to share, mine is for you [Mar. 24th, 2008|03:07 pm]
t u u l i
Link1 comment|Leave a comment

ketä kiinnostaa? [Jun. 9th, 2007|06:50 pm]
t u u l iHaluan, että joku hakisi minut laivaan. Haluan, että joku soutaisi minut kotiin.
Haluan, että joku kiinnittäisi minut poijuun, tietäisi mitä tarvitsen pyytämättä.
Haluan, että joku ymmärtäisi selittämättä.
Olla painoton ja kellua, että joku soutaisi minut jonnekkin,
missä ei tarvitse olla yksin ja peloissaan.

Jonnekkin, missä riitän, pieni yksinkertainen palvelus.
Sano, että ymmärrät ja että aika riittää. 

Link2 comments|Leave a comment

COMMENT TO BE ADDED [Apr. 20th, 2006|04:53 pm]
t u u l i

FRIENDS ONLY 

 


 


ETTÄ JOTTA KOSKA KUN JOS VAIKKA OISIT MUN?

TOIVON

 
Link74 comments|Leave a comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]